რჩევა პროფესიონალებს

ამ გვერდიდან შეგიძლიათ მოითხოვოთ კონსულტაცია ტრენინგის კოგნიტიურ პროფესიონალთან კლინიკურ შემთხვევასთან ან შეფასებისას მიღებულ ტესტებთან დაკავშირებით. გთხოვთ, შეავსოთ [...]

შეძენილი აფაზია და კითხვის სირთულეები: ახალი ტექნოლოგიების დახმარება

კომუნიკაცია ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი უნარია და მას აფაზიით დაავადებული ადამიანების რამდენიმე დონეზე დაზიანება შეუძლია. სინამდვილეში, აფაზიით დაავადებულებს შეიძლება ჰქონდეთ [...]