რა არის სემანტიკური გავლენები (და რატომ გამოიყენება ისინი)

"მითხარი ყველა ცხოველი, რომელიც გონზე მოდის ერთ წუთში". ეს არის სემანტიკური გამტარობის ტესტის ტიპიური მიწოდება, რომელიც წარმოდგენილია განვითარების ასაკობრივ სხვადასხვა ბატარეებში და [...]

სასარგებლო რჩევები გონების "ტანვარჯიშისთვის": Cognitivefun

ინტერნეტში ძებნისას არსებობს რამდენიმე რესურსი (უფასო და არა), რომელთა გამოყენება შესაძლებელია ნეიროკოგნიტური რეაბილიტაციისა და აღმასრულებელი ფუნქციების მომზადების სფეროში. ერთი მათგანი [...]