ხშირად გვესმის დისლექსიის მქონე ადამიანების შესახებ, რომლებიც განსაკუთრებით ინტელექტუალურები არიან და ზოგიერთმა ძალიან პოპულარულმა წიგნმა შესაძლოა ხელი შეუწყოს იმ აზრს, რომ მაღალი ინტელექტი ძალზე გავრცელებულია სწავლის სპეციფიკური აშლილობის ფონზე. ამასთან, ეს მოსაზრებები უფრო მეტად ანეკდოტებს ემყარება, ვიდრე დამოწმებულ მონაცემებს. რა სიმართლეა მაშინ?
ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა სცადა ტოფანინიმ[1] და კოლეგები რამდენიმე წლის წინ თავიანთი კვლევით.

რა აღმოაჩინეს?

შედეგებზე გადასვლამდე წინაპირობა შესაფერისია: როგორც ეს უკვე განმარტებულია სხვა გარემოებებში (მაგალითად სტატიაში) WISC-IV პროფილები DSA- ში), სპეციფიკური სწავლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების 50% -ში ინტელექტის კოეფიციენტი არ არის ინტერპრეტირებული სხვადასხვა ინდექსებს შორის დიდი შეუსაბამობის გამო, ძირითადად ვერბალური სამუშაო მეხსიერების არაეფექტურობის გამო. ამ შემთხვევებში ჩვენ ვიყენებთ გამოყენებასზოგადი უნარების ინდექსი (ვერბალური და ვიზუო-აღქმის მსჯელობის ტესტების ქულათა ნაკრები, ვერბალური სამუშაო მეხსიერების და დამუშავების სიჩქარის ტესტების გამოკლებით); ეს პროცედურა ასევე გამართლებულია ზოგიერთი გამოკვლევით, რომლებიც ხაზს უსვამენ ძალიან მაღალ კორელაციას ამ ინდექსსა და ინტელექტის კოეფიციენტს შორის[2], თუმცა ეს უკანასკნელი ქულა უფრო პროგნოზირებს აკადემიური და აკადემიური წარმატების მიღწევას, ვიდრე WISC-IV– ის სხვა პარამეტრები[1], ეს არის ყველაზე ხშირად გამოყენებული ტესტი ინტელექტუალური შეფასებისათვის (ამ მხრივ, შეიძლება სასარგებლო იყოს ჩვენი ერთის წაკითხვა წინა სტატია).


ამიტომ, ვარაუდიდან გამომდინარე, რომ სწავლის სპეციფიკური შეზღუდული შესაძლებლობების შემთხვევაში (SLD) უფრო მიზანშეწონილია ინტელექტუალური დონის გაზომვაზოგადი უნარების ინდექსი (ინტელექტის კოეფიციენტის ნაცვლად), ამ კვლევის ავტორებს სურდათ დაენახათ, რამდენად ხშირად შეინიშნებოდა ASD– ით დაავადებული მოსახლეობის დაზვერვის დამატებით დაჯილდოებასთან შესაბამისობა.

გადავიდეთ მთავარ - ძალიან საინტერესო - შედეგებზე, რომლებიც ამ კვლევის შედეგად გაჩნდა:

  • ინტელექტის კოეფიციენტის გამოყენებით, SLD– ით დაავადებულთა მხოლოდ 0,71% იყო ზედმეტად ნიჭიერი, ხოლო ზოგადად მოსახლეობაში ეს მაჩვენებელი 1,82% –ია (ანუ WISC-IV დაკალიბრების ნიმუშში).
    ამიტომ, ინტელექტის დონის შეფასებით, ინტელექტის კოეფიციენტით, როგორც ჩანს, კონკრეტული სასწავლო უნარის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებში, ნიჭიერების ნახევარზე ნაკლებია, ვიდრე დანარჩენ მოსახლეობაში.
  • თუ, მეორეს მხრივ, ჩვენ ვიყენებთ ზოგადი უნარების ინდექსს (რომელიც ვნახეთ, რომ ინტელექტუალური დონის უფრო საიმედო შეფასებაა სწავლის სპეციფიკურ შეზღუდულ შესაძლებლობებში), აღმოჩნდება, რომ კონკრეტული სასწავლო უნარის შეზღუდვის მქონე პირები ორჯერ მეტია, ვიდრე ისინი. ზოგადად მოსახლეობაში, ეს არის 3,75%.

მიუხედავად იმისა, რომ სათანადო სიფრთხილით (გაუგებარია, თუ როგორ შეირჩა ამ კვლევაში გამოყენებული ადამიანების ნიმუში), მონაცემები, როგორც ჩანს, აშკარად ნიჭიერი პირების ბევრად უფრო აშკარა არსებობას წარმოადგენს ASD– ით დაავადებულთა მოსახლეობაში შედარებით რა ხდება ტიპური განვითარების მქონე ადამიანებს შორის.

შემდგომმა გამოკვლევებმა უნდა გაანათონ ამ ფენომენის შესაძლო მიზეზები.

დაიწყეთ აკრეფა და დააჭირეთ Enter- ს მოსაძებნად

შეცდომა: კონტენტი დაცულია !!