შეძენილი აფაზია და კითხვის სირთულეები: ახალი ტექნოლოგიების დახმარება

კომუნიკაცია ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი უნარია და მას აფაზიით დაავადებული ადამიანების რამდენიმე დონეზე დაზიანება შეუძლია. სინამდვილეში, აფაზიით დაავადებულებს შეიძლება ჰქონდეთ [...]