მეტყველების თერაპია, კორონავირუსი და ტელეაბილიტაცია: სასარგებლო დოკუმენტები

ამ გვერდზე ჩვენ ვაგროვებთ კორონავირუსთან დაკავშირებულ დოკუმენტებს, განსაკუთრებით ლოგოპედიის ინტერესის სფეროებზე. კლინიკური აქტივობა FLI და CDA ლოგოპედები - სახელმძღვანელო მითითებები და [...]