მეტყველების თერაპია, კორონავირუსი და ტელეაბილიტაცია: სასარგებლო დოკუმენტები

ამ გვერდზე ჩვენ ვაგროვებთ კორონავირუსთან დაკავშირებულ დოკუმენტებს, განსაკუთრებით მეტყველებს თერაპიის ინტერესის სფეროებში. კლინიკური საქმიანობა FLI და CDA მეტყველების თერაპევტები - სახელმძღვანელო მითითებები და [...]