აკადემიური წარმატება, შფოთვა, მოტივაცია და ყურადღება: რა არის მნიშვნელოვანი სკოლაში კარგად გამოსვლისთვის?

აკადემიურმა უნარებმა მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი სამსახურის პოვნის შესაძლებლობას, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და უმაღლესი დონის განათლებას [...]