შემეცნებითი ტესტი პროგნოზირებს ინსულტის შემდეგ სიკვდილის რისკს

სამედიცინო მეცნიერების პროგრესის მიუხედავად, ინსულტი კვლავ რჩება მოსახლეობაში სიკვდილისა და ინვალიდობის მთავარ მიზეზად. სტატისტიკის თანახმად, იმ ადამიანთა 30%, ვისაც აქვს [...]