მიყევით ფეისბუქზე, რომ შეინარჩუნოთ ახალი თამაშები, ტესტები, მიმოხილვები და სტატიები!

ჩვენ უკვე რამდენჯერმე დავწერეთ ამის შესახებყურადღების მნიშვნელობა და აღმასრულებელი ფუნქციები აკადემიური მოსწრების შესახებ. ჩვენ ასევე გვითხრეს ერთი სკოლამდელ ბავშვებზე ჩატარებული კვლევა რომელზეც ჩვენ შევეცადეთ აღმასრულებელი ფუნქციების გაძლიერება სამუშაო მეხსიერების ტრენინგის საშუალებით და ამის შედეგად დადგინდა რიცხვითი უნარების გაუმჯობესება.

დღეს დარჩება ამ საკითხზე და გვსურს ერთზე ვისაუბროთ ბოლო კვლევა ვენერონოსა და კოლაბორატთა მიერ, ჩატარებული პირველი კლასის ბავშვებზე: ამ კვლევაში შემოწმდა ტრენინგის გავლენა აღმასრულებელ ფუნქციებზედაემატა სასკოლო სტანდარტულ გზას. კერძოდ, ნიმუშია 46 ბავშვები იყოფა ორ ჯგუფად, ექსპერიმენტულ (ჯგუფს, რომელიც სარგებლობდა მუშაობით ყურადღების გამახვილებელი ფუნქციების გასაზრდელად) და საკონტროლო ჯგუფად (რომელიც მოჰყვა სტანდარტულ სასწავლო პროგრამას). ბავშვების ორივე ჯგუფი შეფასდა პოტენციური პერიოდის მიღებამდე და მის შემდეგ, ნებისმიერი ცვლილების დასადგენად.

როგორც მკვლევარებმა მოელოდნენ, ექსპერიმენტულ ჯგუფში მყოფმა ბავშვებმა აჩვენეს გაუმჯობესება (უფრო მაღალია ვიდრე იმ ბავშვების, ვინც მიჰყვებოდა სტანდარტულ სწავლებას) არა მხოლოდ ტესტში, რომელიც გამოიყენებოდა აღმასრულებელი ფუნქციების შესაფასებლად, არამედ სკოლაში სწავლისას: მონაცემებიდან ჩნდება a სიჩქარის ზრდა e კითხვის სისწორეში, აგრეთვე მწერლობის სიზუსტით e გაანგარიშებით.


ეს კვლევა გვაფიქრებინებს, თუ რა გავლენას ახდენს ყურადღების აღმასრულებელი სისტემა სკოლის სწავლაზე აღმასრულებელი ფუნქციების გაძლიერების შესაძლებლობის შესახებ, სასკოლო ვალდებულებებს უფრო ეფექტურად გაუმკლავდეს. აქვე უნდა ითქვას, რომ, სანამ ადვილად მოხიბლული იქნებით, ამ მონაცემების რეპლიკების გაკეთება და მეთოდოლოგიურად უფრო მკაცრი კვლევების ჩატარებაა საჭირო: ამ შემთხვევაში, მაგალითად, შემფასებლებმა იცოდნენ თითოეული ბავშვის ექსპერიმენტული მდგომარეობის შესახებ. ტესტებამდე (წინასწარი და პოსტ მკურნალობა) და საკონტროლო ჯგუფი "პასიური" იყო, ანუ მან არ ჩაატარა ალტერნატიული მკურნალობა (ელემენტები, რომლებიც შეიძლება პოტენციურად უნებლიედ შეცვალონ შედეგები).

მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ ის ხაზგასმით აღინიშნა, ეს კვლევა განსაკუთრებით საინტერესოა იგი უშუალოდ აკავშირებს ყურადღების აღმასრულებელ სისტემაზე ჩარევას კითხვის, წერის და გაანგარიშების მიღებასთანრაც აჩვენებს, რამდენად სასარგებლო შეიძლება იყოს ტრადიციული სწავლების ინტეგრირება ნეირომეცნიერულ ცოდნასთან და ამ სფეროში შემდგომი კვლევების საჭიროებაზე.

დაიწყეთ აკრეფა და დააჭირეთ Enter- ს მოსაძებნად

შეცდომა: კონტენტი დაცულია !!
მეტყველების თერაპია და ტელეაბილიტაცია: სამეცნიერო მტკიცებულება