• dyslexia, dysorthography, დისკალკულია, dysgraphia
  • ყურადღების პრობლემები და ჰიპერაქტიურობა (აღმ)
  • პრობლემები ენის
  • სპეციფიკური დაავადებების სამკურნალო მკურნალობასასწავლოდარღვევებიატენიანო და დაავადებები ენის
  • დარღვევების მკურნალობა voce
  • დარღვევების მკურნალობა მერცხალი
  • გზა მშობლების დახმარება ბავშვთა ქცევითი პრობლემების მართვისათვის

დაიწყეთ აკრეფა და დააჭირეთ Enter- ს მოსაძებნად

შეცდომა: კონტენტი დაცულია !!