• სიტუაციები ნორმალურ
  • ცერებრო-სისხლძარღვთა მოვლენების შედეგები (ინსულტის)
  • ნეიროდეგენერაციული დაავადებები
  • რბილი შემეცნებითი გაუფასურება o MCI
  • ნეიროფსიქოლოგიური და მეტყველების თერაპიის რეაბილიტაცია
  • კოგნიტური სტიმულაცია
  • ჯგუფური შემეცნებითი სტიმულაცია
  • აღმზრდელის დახმარება

დაიწყეთ აკრეფა და დააჭირეთ Enter- ს მოსაძებნად

შეცდომა: კონტენტი დაცულია !!