ყველაზე მეტად გადმოწერილი

ფონოლოგიურად მსგავსი სიტყვები ბინგო

ჩვენ ვწერთ ორეულს! (80 კარტი აქტივობებით, თამაშებით და წინადადებები ორმაგზე)

დამწერლობები და მეტაფონოლოგია (160 ბარათი აქტივობებით)

აფაზია - წინადადებების აგება (აქტივობის 60 ფურცელი)

აფაზია - ლექსიკა და სემანტიკა (150 ბარათი აქტივობებით)

1000 იპოვნეთ Syllable ჩანართები 

იპოვნეთ წერილი (900 ჩანართი)

თვალი ადევნეთ გზას - 25 კარტი ყურადღების გამახვილებელი აქტივობებით

Numcalcio: 10 აქტივობა გამრავლების ცხრილებზე, მოქმედებები და შედარებები ... ფეხბურთთან!

40 სხვადასხვა აქტივობა კითხვაზე, წერაზე, ლოგიკასა და ენაზე

ყურადღება და აღმასრულებელი ფუნქციები

წერა

ენის

გაგება

მათემატიკის

წიგნები-თამაში

იბეჭდება თამაშები

საკომპენსაციო ბარათები

ზრდასრული (აფაზია და კომუნიკაცია)

დაიწყეთ აკრეფა და დააჭირეთ Enter- ს მოსაძებნად

შეცდომა: კონტენტი დაცულია !!