აფაზია და სიტყვების დასახელება: უკეთესი ზეპირი თუ წერილობითი მინიშნება?

დაწყებამდე: ონლაინ კურსის მომდევნო გამოცემა (Zoom) „აფაზიის მკურნალობა. პრაქტიკული ინსტრუმენტები ". ღირებულება 18 ევროა. [...]

რა მოხდება, თუ ქმარი ჭურჭელს იკეთებდა? "Cookie Theft" - ის ახალი ვერსია

დაწყებამდე: ონლაინ კურსის მომდევნო გამოცემა (Zoom) „აფაზიის მკურნალობა. პრაქტიკული ინსტრუმენტები ". ღირებულება 18 ევროა. [...]

მეტყველების ანალიზი და თხრობა: ორი ძირითადი ინსტრუმენტი

ბავშვებსა და მოზრდილებში მეტყველების შეფასების მრავალი ტესტი ემყარება საქმიანობის დასახელებას ან სხვადასხვა პასუხებს შორის არჩევანის გაკეთებას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტესტები მართლაც სასარგებლოა [...]